Voor het gebruik van deze website en voor het gebruik van de applicaties van WaveLapp gelden onderstaand Privacy Statement en onze Disclaimer.

Privacy Statement

We vinden het bij WaveLapp belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen handelt WaveLapp altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Dit privacy beleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens wanneer u de applicaties van WaveLapp gebruikt.

Over de apps

WaveLapp platform biedt een viertal applicaties:

  1. Stand Up; voor gestructureerde overleggen
  2. Kaizen; vastleggen van verstoringen
  3. Meeting-Post; vastleggen van agendapunten
  4. Insight; meten en analyseren van bedrijfsprocessen

Deze applicaties verzamelen info en bieden een dashboard waarmee het team gerichte stappen kan zetten. Snel en simpel, met zo min mogelijk inspanning van werknemers op de vloer.

Persoonlijke informatie

Om een van de applicaties van WaveLapp te gebruiken heeft u een account nodig. Stel u gebruikt alle vier de applicaties van WaveLapp dan kan hiervoor hetzelfde account gebruikt worden. WaveLapp heeft persoonlijke informatie nodig bij het aanmaken van een account om de functionaliteit en service te kunnen bieden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Voornaam
  • Afdeling (indien van toepassing)
  • Profielfoto (optioneel)

Houd er rekening mee dat u de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in uw account u kunt bekijken door naar het gedeelte "Instellingen" à "Account" in de Applicatie te gaan. Met uitzondering van uw profielfoto, die optioneel is en alleen door u kan worden geüpload, kunt u uw persoonsgegevens niet zelf wijzigen. Raadpleeg uw organisatie om uw gegevens aan te passen of uw account te verwijderen.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Bij gebruik van een van de WaveLapp applicaties leggen de WaveLapp-servers automatisch bepaalde informatie vast over uw gebruik van de applicaties. Net als bij andere webservices, informatie zoals accountactiviteit (inclusief opslaggebruik, aantal logins), weergegeven of aangeklikte gegevens (inclusief UI-elementen, links); en andere loginformatie (inclusief browsertype, IP-adres, datum en tijd van toegang en cookie-ID) wordt geregistreerd. WaveLapp werkt op basis van een algoritme dat de samenwerking tussen monitort & waar mogelijk feedback geeft aan het team. De genoemde informatie wordt alleen gebruikt om een team correct werkende adaptieve feedback te kunnen geven.

Opslag van persoonsgegevens 

Data van de WaveLapp applicaties worden verwerkt in datacenters in Nederland of Duitsland.

Organisaties die een verwerkersovereenkomst met WaveLapp hebben gesloten, kunnen afdwingen dat al haar gebruikersaccounts in andere datacenters worden opgeslagen; zowel in Nederland als in het buitenland.

Cookies, of vergelijkbare technieken,

WaveLapp gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in je browser en/of WaveLapp applicatie wanneer je de WaveLapp applicatie gebruikt. WaveLapp maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat de WaveLapp applicatie automatisch inlogt, goed werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WaveLapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Aan het einde van het contract met uw organisatie wordt uw persoonlijke account verwijderd. Nadat content is verwijderd, kan het tot twee weken duren voordat alle persoonlijke informatie van alle systemen is verwijderd. De data ingevoerd met dit account wordt anoniem gemaakt. U kunt op elk moment uw account verwijderen om uw persoonlijke gegevens uit de WaveLapp applicaties te verwijderen voordat het contract met uw organisatie afloopt, neem contact op met uw organisatie.

Gebruik door medewerkers van WaveLapp

Medewerkers van WaveLapp hebben geen toegang tot persoonsgegevens met uitzondering van de medewerkers van de supportdesk, het ontwikkelteam en de ondersteunende consultants van LearningWaves. Deze medewerkers moeten mogelijk uw gebruikersnaam (e-mailadres) en/of naamgegevens gebruiken om u te ondersteunen in het geval u serviceproblemen ondervindt.

Delen van persoonsgegevens met derden

WaveLapp deelt uw persoonsgegevens alleen met derden nadat u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of als dit wettelijk verplicht is. In het geval dat wij persoonsgegevens delen met externe organisaties die uw persoonsgegevens namens WaveLapp verwerken, zorgen wij ervoor dat er een verwerkersovereenkomst is; van onze partners eisen wij dat zij zich houden aan ons beveiligingsniveau of hoger en vertrouwelijkheid van uw gegevens terwijl wij verantwoordelijk blijven voor deze verwerking.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

WaveLapp neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor WaveLapp-medewerkers als dit nodig is om hun taken uit te voeren om u de gecontracteerde dienst te leveren. WaveLapp is echter niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onwettige programma's of bestanden of enige andere negatieve impact van het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens aan WaveLapp.

Wijziging van dit privacybeleid

WaveLapp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De huidige versie is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te raadplegen om ervoor te zorgen dat WaveLapp voldoet aan uw verwachtingen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Door de WaveLapp applicaties te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacy beleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Meer informatie Voor meer informatie over ons privacy beleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen met info@wavelapp.com. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023.